Daňový kalendář

 

PDF ke stažení

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 27.4.2015
 1 EUR27,44 CZK (-0,01)
 1 USD25,34 CZK (-0,02)
 1 GBP38,3 CZK (-0,04)
 100 RUB49,1 CZK (-0,41)
 100 JPY21,22 CZK (+0,01)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
Stravné v ČR 69 Kč
Stravné v SR 35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 35,90 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Pojistné v době nemociGarance

24.4.2015, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2013

Ukončení zaměstnání, příjmy z nájmu a zdravotní pojištěníGarance

22.4.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus

Odstupné z pohledu pojistných odvodůGarance

20.4.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus
Dostupné v časových verzích: 2015

Výdělek poživatele invalidního důchodu z pohledu zdravotního pojištěníGarance

17.4.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají i poživatele invalidního důchodu. V tomto pojednání si blíže rozebereme, do jaké míry je pro zaměstnavatele výhodné zejména z pohledu zdravotního pojištění takové osoby zaměstnávat, samozřejmě za podmínky, že zvládnou požadavky na ně kladené. Svým způsobem je pro zaměstnavatele příznivý i stav, kdy jeho jediným zaměstnancem je právě poživatel invalidního důchodu. Přesvědčíme se o tom, že nejen ve zdravotním pojištění zaujímají specifické postavení jak tyto zaměstnané osoby, tak jejich zaměstnavatelé.
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus

Příplatek za rozdělenou směnuGarance

17.4.2015, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus
Dostupné v časových verzích: 2015

Dvousměnný pracovní režimGarance

16.4.2015, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus

Hmotná odpovědnost z pohledu judikaturyGarance

15.4.2015, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dohoda o hmotné odpovědnosti (dle platné terminologie nyní již „dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování" aneb „dohoda o odpovědnosti") je v rámci pracovního práva poměrně stabilním institutem, který zaměstnavatelé využívali již za starého zákoníku práce. Za takto dlouhou dobu došlo při využívání této dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavateli k mnoha sporům, které musely nakonec rozhodnout příslušné soudy.
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus

Nařízení práce přesčas ženám-matkámGarance

15.4.2015, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus

Mysleli jste si, že... aneb přehled judikatury trochu jinakGarance

14.4.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus

Nejčastější chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištěníGarance

13.4.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oznamování skutečností rozhodných pro placení pojistného ve zdravotním pojištění má velký význam, neboť se v konečné fázi mnohdy jedná o finanční prostředky, které potřebují zdravotní pojišťovny na úhradu poskytnutých a vykázaných hrazených služeb. Permanentním kontaktem s odbornou veřejností se neustále přesvědčuji o tom, že ne každý zaměstnavatel postupuje v tomto směru podle zákona. Důsledkem určitých pochybení je pak skutečnost, že pojišťovny například neobdrží platby za „státní pojištěnce", zdravotní pojišťovna disponuje chybnými údaji, přičemž zaměstnavatel se tak vystavuje reálnému nebezpečí uložení sankčního postihu. V následujícím textu si rozebereme některé situace včetně naznačení správného či vhodného postupu zaměstnavatele při jejich řešení.
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus
Nejčtenější

Povinnosti při přijetí nového zaměstnanceGarance

6.5.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ohlašovací povinnosti
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Plus
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Nejčastější omyly v cestovních náhradách a jejich prevenceGarance

23.5.2014, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z oblastí, ve kterých dochází k nesprávnostem, je poskytování cestovních náhrad. Tyto omyly vyplývající zejména z nesprávného posouzení, zda zaměstnanci při dané cestě cestovní náhrady přísluší, zda mu musí být vyplaceny, i když je nepožaduje, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus

Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 1. 2015Garance

23.8.2014, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nejaktuálnější změny v oblasti zaměstnanosti přináší další a prozatím poslední novela zákona o zaměstnanosti, kterou podepsal prezident republiky dne 8. července 2014. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2015. Novela je součástí zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Plus

POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ V ROCE 2012Archiv

18.4.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při skončení pracovněprávního vztahu je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), pokud se s ním nedohodne jinak. Zaměstnanec se může domáhat splnění této povinnosti zaměstnavatele žalobou u soudu. V případě, že by zaměstnanec nemohl z důvodu nevydání zápočtového listu nastoupit k druhému zaměstnavateli, odpovídá mu za škodu tím způsobenou zaměstnavatel, který byl povinen potvrzení vydat. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nesmí zaměstnavatel vydat zápočtový list nikomu jinému než zaměstnanci. Nesmí povinnost vydat potvrzení o zaměstnání vázat na jiné okolnosti než na samotné skončení pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel je povinen vydat v den skončení zaměstnání zápočtový list. Kopie potvrzení se zakládá do osobního spisu.
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus

Ukončení pracovního poměru a nárok na odstupnéGarance

22.5.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Zaměstnankyně má trvalý pracovní poměr. Dne 6. 6. 2010 se jí narodila dcera, se kterou byla do 3 let na rodičovské dovolené, do mateřské školky se nedostala, proto požádala od neplacené volno, které ji zaměstnavatel poskytl do 31. 8. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM magazín profi | PaM magazín plus | PaM profi | Plus
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Nejnovější Právní předpisy
  • 60/2014 Sb. novela zák. č. 48/1997 Sb. (vyšlo dne: 7.4.2014 v částce č. 23)
  • 64/2014 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu (vyšlo dne: 7.4.2014 v částce č. 24)
  • 67/2014 Sb. zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů (vyšlo dne: 9.4.2014 v částce č. 25)
  • 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany (vyšlo dne: 9.4.2014 v částce č. 26)
  • 70/2014 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet (vyšlo dne: 9.4.2014 v částce č. 26)
  • 75/2014 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 24.4.2014 v částce č. 28)
  • 78/2014 Sb. o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným (vyšlo dne: 30.4.2014 v částce č. 31)
  • 79/2014 Sb. o vydání zlaté mince "Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 30.4.2014 v částce č. 31)
  • 83/2014 Sb. mění vyhl. č. 252/2004 Sb. (vyšlo dne: 14.5.2014 v částce č. 34)
  • 97/2014 Sb. novela vyhl. č. 238/2011 Sb. (vyšlo dne: 4.6.2014 v částce č. 41)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA
11. 5. 2015 Pondělí
Mgr. Magdaléna Vyškovská 
Seznamte se s problematikou zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, a to formou jednoduchých případových studií řešených lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu.  To vše a mnohem více se dozvíte na tomto semináři!
11. 5. 2015 Pondělí
PhDr. Luděk Vajner
Lektor PhDr. Luděk Vajner Vás provede seminářem, jehož cílem je získání informací a dovedností v komunikaci v rámci firmy i mimo ní. Nejdříve si pomocí dotazníků určíte silné a slabé stránky prosazení vlastních požadavků, poté si procvičíte situace, se kterými se účetní běžně ve firmách setkávají.
13. 5. 2014 Středa
JUDr. Jaroslav Škubal

Účastníci tohoto semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům, tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále účastníci dostanou návod, jak případně upravit své interní směrnice a samotné postupy, aby byly v souladu s právními předpisy.

18. 5. 2015 Pondělí
Bc. Ilona Bartovská

Cílem tohoto semináře bude seznámit účastníky s platnou legislativou v dané problematice a s možnostmi jejího řešení v denní praxi.

27. 5. 2015 Středa
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Předpokladem efektivní a soustředěné práce je dobrá nálada. Předpokladem dobré nálady je schopnost zvládat vlastní emoce, čelit stresu a hněvu, netrápit se nejistotou, neztrácet čas nepodstatnými konflikty a udržovat si rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. (Nejen) o tom se budeme bavit na tomto semináři!

 Váš názor
Co byste změnili na tomto portálu?
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: